Arbete på trappuppgång på Grevgatan 4 | FÖRE
1890-tal. Utfördes år 1999

 

Arbete på trappuppgång på Grevgatan 4 | EFTER