Arbete på trappuppgång på Grevgatan 4
Ett 1880-talstrapphus som renoverades år 2002. Och inbegrep även snickeridetaljer som elementskydd, anslagstavla, blästrat tidsenligt glas i entredörrar. Nya tidsenliga handtag, brevlådor, ringklockor m.m.

Klicka på bilden min son gjorde för att komma vidare